Opis gminy Izabelin

Gmina Izabelin, choć najmłodsza w woj. mazowieckim, ma już duże osiągnięcia i bardzo dobre perspektywy rozwoju. Głównym jej atutem jest bliskość Warszawy oraz bezpośrednie sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego. To wyjątkowe położenie sprawia, iż jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w rejonie stolicy do osiedlania się zmęczonych życiem w mieście mieszkańców stolicy. Do najdalszych zakątków gminy dociera komunikacja miejska ZTM (linia 708/N-58), kursująca do stacji Metra Młociny, autobus L-7 jadący z Łomianek przez Izabelin do Ożarowa Mazowieckiego, autobus L-18 jadący z Truskawia przez Izabelin do Starych Babic. Dojazd do miasta samochodem odbywa się bardzo szybko i bez wszechobecnych korków. W przyszłości planowany jest łącznik gminy z obwodnicą warszawską trasą S-7, która będzie przebiegała w pobliżu gminy.

Znajdują się tu również znakomite warunki do uprawiania aktywnego wypoczynku i rekreacji. Głównym celem władz jest zrównoważony rozwój gminy w zgodzie z naturą, potrzebami i aspiracjami mieszkańców oraz odwiedzających ją turystów. Jest tutaj wiele pieszych szlaków turystycznych, tras rowerowych oraz doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa biegowego wśród urokliwych miejsc oraz pomników przyrody. Amatorzy jazdy konnej mogą skorzystać z usług miejscowych stadnin.

Historia Polski odcisnęła na terenie Gminy Izabelin swoje piętno, tak jak w całej Puszczy Kampinoskiej. Wędrując jej szlakami, mijając mogiły uczestników zrywów narodowych, mamy okazję na nowo odkrywać tamte zdarzenia.

Położenie

Gmina Izabelin przylega do północno-zachodnich granic Warszawy, zaledwie kilka kilometrów od jej centrum i cztery kilometry od stacji metra Młociny. Ma unikalne na skalę światową położenie; znajduje się w sercu Kampinoskiego Parku Narodowego, a graniczy ze stolicą. Okolice KPN to obecnie jeden z najbardziej rozwojowych i bliskich Warszawie terenów, gdzie warto zamieszkać. Bliskość stolicy sprzyja tym, którzy lubią miejskie atrakcje i cenią sobie nieskomplikowany dojazd i powrót z pracy. Lasy, pola i łąki tej części Mazowsza to spełnione marzenie tych osób, które szukają kontaktu z przyrodą i lubią aktywny tryb życia. Gmina złożona jest z siedmiu sołectw rozmieszczonych wśród lasów.

Edukacja w Izabelinie

W ostatnich latach rozbudowano Szkołę Podstawową i Gimnazjum, wybudowano nowoczesny budynek Szkoły Podstawowej dla młodszych uczniów, oddano do użytku nowe przedszkole dla 150 dzieci w Izabelinie oraz rozbudowano przedszkole w Laskach. W czerwcu 2007 roku oddano do użytku Centrum Kultury – obiekt o powierzchni użytkowej prawie 3000 m2. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W otwartym Centrum Kultury znajdują się m.in.: sala widowiskowa, kino, biblioteka multimedialna z kawiarenką internetową, sale zajęć klubowych, pracownie malarskie oraz pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną.

Na terenie gminy działają dwa nowoczesne przedszkola publiczne i kilka prywatnych. Wszystkie zdobyte tam umiejętności i pasje dzieci będą mogły rozwijać w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Izabelinie. Ofertę edukacyjną od 1991 r. wzbogaca prywatna szkoła muzyczna I i II stopnia. Dumą gminy są dwie wyjątkowe placówki edukacyjne. Są to Centrum Edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego i Ośrodek Dla Niewidomych w Laskach. Szeroki zakres ich działalności sprawia, że ludzie z kraju i ze świata przybywają do gminy Izabelin.

Rozwój gminy

Intensywny rozwój gminy w ostatnich latach zawdzięczamy sprawnym ekipom samorządowym, jak również inwestorom, którzy wyjątkowo licznie osiedlają się tutaj. Gmina energicznie wykorzystuje dotacje z funduszy unijnych rozwijając infrastrukturę: drogi, wodociągi i kanalizację, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, modernizując ujęcie wody. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce zorganizowała ogólną selektywną zbiórkę odpadów od każdego mieszkańca.

Lokalny rynek nieruchomości rozwija się również bardzo dynamicznie. Odnotowujemy stały wzrost potencjalnych nabywców. Niestety podaż jest bardzo ograniczona z uwagi na to, że granice Kampinoskiego Parku Narodowego są nienaruszalne. Cały obszar gminy objęty jest planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwala inwestorom na szybkie uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

Gmina Izabelin aspiruje do statusu gminy ekologicznej, w związku z tym poza wydzielonymi obszarami nie dopuszcza zabudowy przemysłowej. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują, że powierzchnia przeznaczona pod zabudowę nie może być wyższa niż 20% powierzchni działki na terenach leśnych i 30% powierzchni działki na terenach rolnych. Nawet jeśli działki są większe, powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 400 m2. Normatyw dla nowotworzonych działek na terenach leśnych wynosi 2000m2, na terenach rolnych to przynajmniej 1000m2. Gmina ma rozbudowaną infrastrukturę techniczną podwyższającą standard życia mieszkańców. Energia elektryczna, gaz, wodociąg, nowoczesna ekologiczna oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja zostały zrealizowane przy pomocy środków unijnych SAPART.

Statystyka

Gmina Izabelin; Powiat Warszawski Zachodni; Województwo Mazowieckie.

Miejscowości: Izabelin C, Izabelin B, Hornówek, Laski, Truskaw, Mościska, Sieraków.

Odległość z Centrum Izabelina do Centrum Warszawy wynosi 16,6 km – samochodem w sprzyjających okolicznościach można ją pokonać w 27 min, autobusem/metrem 41 minut.

Odległość z Centrum Izabelina do stacji Metro Młociny wynosi zaledwie 8,5 km – przejazd samochodem na parking P&R maksymalnie 15min, autobusem 21 minut.

Komunikacja miejska autobusy ZTM: linia 708 na trasie Truskaw – metro Młociny i inne linie miejscowe (L-7, L-18).

Na obszarze 65,02 km2 mieszka 9826 osób. 86% powierzchni gminy znajduje się w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego. Wysoka atrakcyjność Gminy dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego jest główną przyczyną obecnej i przyszłej migracji. Prognozy na kolejne lata przewidują znaczny wzrost liczby ludzi pragnących się tu osiedlić. Procentowe rozmieszczenie ludności w konkretnych miejscowościach Gminy przedstawia się następująco: Izabelin Północny (26,8%); Laski (21,9%) i Truskaw (18,3%). W Hornówku mieszka 12,3% ogółu mieszkańców Gminy, w Izabelinie Południowym 9,9%, w Mościskach 5,9% i najmniej w Sierakowie 4,9%. Struktura ludności gminy według grup ekonomicznych przedstawia się następująco: ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62,9%, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 23,0%, a w wieku poprodukcyjnym 14,1%.

Izabelin C

Pierwszym sołectwem jest Izabelin, od którego pochodzi nazwa gminy. Nigdy nie miał charakteru wiejskiego, co wpłynęło na parcelację gruntów. W XX wieku był letniskiem dla oficerów zawodowych oraz rzemieślników. Już od 1918 roku notuje się ruch osiedleńczy na porębach leśnych, wzmożoną parcelację pod zabudowę osiedlową, i rejestrację pierwszego osiedla mieszkaniowego na terenie Puszczy. Nazwa pochodzi od imienia Izabeli Zielińskiej – właścicielki lasów Truskawia i Izabelina. Wyróżnia się przemyślanym układem urbanistycznym. Szerokie ulice oraz optymalna wielkość i wymiary działek umożliwiają zabudowę willową. Stąd ceny gruntów osiągają najwyższy poziom w gminie.

DOMY IZABELIN C / DZIAŁKI IZABELIN C

Hornówek

Kolejne sołectwo to Hornówek, któremu początek w XIX wieku dała parcelacja majątku Zielonki. Pierwszymi właścicielami zostali Hornowscy, stąd jego nazwa. Z biegiem lat miejscowość zmieniała charakter wiejski na piękne osiedle domów jednorodzinnych otoczonych kompleksami roślinnymi. Parcelacja jest uwarunkowana rolniczym charakterem miejscowości.

DOMY HORNÓWEK / DZIAŁKI HORNÓWEK

Laski

Nazwa sołectwa Laski związana jest z obszarem po wyciętych lasach i sięga początku XVIII wieku. W XX wieku właścicielka Wanda Daszewska oddała część majątku Elżbiecie Róży Czackiej na siedzibę Zakładu Dla Ociemniałych. W skład wsi wchodzi tez Opaleń, osada leśna położona na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

DOMY LASKI / DZIAŁKI LASKI

Truskaw

Truskaw to najstarsza wieś w gminie, pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1419 roku. Odkryto tu ślady archeologiczne z epoki kamienia gładzonego. Staropolski wyraz trusk (owoc leśny, poziomka) dał nazwę tej miejscowości.

DOMY TRUSKAW / DZIAŁKI TRUSKAW

Mościska

Najbliższe stolicy Mościska to tereny w przeważającej większości przeznaczone pod działalność gospodarczą. Docelowo mają być miejscem, gdzie znajdą siedzibę wszystkie firmy działające na terenie gminy Izabelin.

DOMY MOŚCISKA / DZIAŁKI MOŚCISKA

Sieraków

Sieraków jest w całości położony na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, dopiero ostatnio podjęto próby opracowania dla wsi Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To niezwykle urokliwa okolica, w której zachował się dziewiczy krajobraz.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Kampinos Nieruchomości z siedzibą przy Sierakowska 6, 05-080 Izabelin C (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@kampinos.com.pl… czytaj więcej