Realizujemy II etap farmy fotowoltaicznej dofinasowany z Funduszy Europejskich

Grupa Kampinos Sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Elektrownia fotowoltaiczna Dziadkowice II

Yes, yes, yes… pod koniec 2021 roku otrzymaliśmy informację o wygraniu konkursu na dofinansowanie z Funduszy Europejskich naszego projektu, czyli realizacji drugiego etapu farmy fotowoltaicznej o mocy 499KW. Już pod koniec roku 2022 energia elektryczna z farmy popłynie do odbiorców końcowych.

W oparciu o zidentyfikowane wyzwania i problemy oraz cele strategiczne Spółki w zakresie rozwoju działalności OZE określone zostały cele Projektu. Cele zostały podzielone ze względu na charakter następująco:

1. Cele biznesowe:

· zwiększenie przychodów firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania e.e. z OZE do co najmniej 130 tys. PLN rocznie w ciągu pierwszych pełnych trzech lat działalności instalacji;

· zwiększenie zysku z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania e.e. z OZE do co najmniej 18 tys. PLN rocznie w ciągu pierwszych pełnych trzech lat działalności instalacji;

· przychody z tytułu sprzedaży e.e. z OZE będą stanowić rocznie co najmniej 10% wszystkich przychodów Spółki w ciągu pierwszych pełnych trzech lat działalności instalacji;

· sezonowość przychodów liczona jako średnie odchylenie od średniej (odchylenie standardowe) spadnie o co najmniej 10% obecnej wartości w ciągu pierwszych pełnych trzech lat działalności instalacji;

· rozszerzenie działalności na województwo podlaskie oraz co najmniej 10% udział przychodów ze sprzedaży towarów i usług na terenie województwa podlaskiego w przychodach Spółki w ciągu pierwszych pełnych trzech lat działalności instalacji;

· budowa do końca I kwartału 2023 roku farmy fotowoltaicznej o mocy 499,50 kW;

· roczna produkcja energii elektrycznej z OZE na poziomie co najmniej 466 MWh (w roku 2024: 469,0050 MWh, w roku 2025: 466,4255 MWh, w roku 2026: 463,8601 MWh).

 2. Cele okołobiznesowe:

· Uniknięcie emisji dwutlenku węgla – CO2 na poziomie co najmniej 1 136,22 ton przez pierwsze trzy lata działalności instalacji;

· Uniknięcie emisji tlenku węgla – CO na poziomie co najmniej 0,39 tony przez pierwsze trzy lata działalności instalacji;

· Uniknięcie emisji tlenku azotu – NOx na poziomie co najmniej 1,08 ton przez pierwsze trzy lata działalności instalacji;

· Uniknięcie emisji tlenku siarki – SO2 na poziomie co najmniej 1,07 ton przez pierwsze trzy lata działalności instalacji;

· Uniknięcie emisji pyłów na poziomie co najmniej 0,06 tony przez pierwsze trzy lata działalności instalacji.

3. Społeczno-ekonomiczne

· Wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy Dziadkowice.

Efektem Projektu będzie zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 oraz pyłów do środowiska, ponadto nastąpi wzrost przychodów oraz zysków z działalności operacyjnej firmy z tytułu działalności w zakresie wytwarzania e.e.

Wartość Projektu: 2 205 390,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 696 343,44 zł

Mieszkańcu gminy Izabelin

Jeśli jesteś zainteresowany ekologiczną inwestycją w odnawialne źródła energii jaką jest farma fotowoltaiczna, chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami. Zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za projekt – Cezary Kwiatkowski

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Kampinos Nieruchomości z siedzibą przy Sierakowska 6, 05-080 Izabelin C (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@kampinos.com.pl… czytaj więcej