Wygraliśmy pierwszą w Polsce aukcję OZE

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt farmy fotowoltaicznej wygrał pierwszą w Polsce aukcję Odnawialnych Źródeł Energii, na której zakontraktował sobie ceny sprzedaży energii elektrycznej na 15 lat.

Kampinos Nieruchomości (Grupa Kampinos sp. z o.o.), wywodząc się z pro ekologicznej gminy Izabelin, postanowiła zainwestować w nasze środowisko. Realizuje projekt farmy fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Czysta energia z naszej farmy pozwoli zasilić nasze biuro oraz ponad pięćdziesiąt gospodarstw domowych.

Nowy stabilny system wsparcia pozwoli na prowadzenie bezpiecznego biznesu bez względu na sytuację gospodarczą i wahania na rynkach kapitałowych.

Parametry farmy

W ramach inwestycji planowana jest budowa farmy produkującej energię elektryczną w oparciu o energię solarną o mocy zainstalowanej na poziomie 499 kW. Produkcja energii z instalacji szacowana jest na poziomie 490MWhe rocznie.

Wpływ na środowisko,  zrównoważony rozwój

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych, racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju nastąpi również w aspekcie solidarności międzypokoleniowej i edukacji konsumenckiej.

Realizacja przedsięwzięcia w postaci wykonania elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na produkcję energii elektrycznej, która w porównaniu z wytwarzaniem energii w elektrowni konwencjonalnej (np. węglowej), będzie wiązała się z uniknięciem emisji następujących substancji szkodliwych (wartości podane dla pierwszych trzech lat działalności instalacji):

 • Dwutlenek węgla (CO2): na poziomie co najmniej 1 200 ton,
 • Tlenek węgla (CO): na poziomie co najmniej 1,8 tony,
 • Tlenek azotu (NOx): na poziomie co najmniej 3 ton,
 • Tlenek siarki (SO2): na poziomie co najmniej 3 ton,
 • Pyły: na poziomie co najmniej 0,1 tony.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego w zakresie ochrony wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności oraz innych walorów krajobrazu naturalnego. Realizacja przedsięwzięcia w postaci wykonania elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na produkcję energii elektrycznej, która w porównaniu z wytwarzaniem energii w elektrowni konwencjonalnej (np. węglowej) będzie wiązała się ze znacznym uniknięciem emisji substancji szkodliwych, przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na ład przestrzenny w związku z ograniczeniem skali następujących działalności:

 • Spalanie paliw kopalnych, będące sposobem wytwarzania energii w elektrowniach konwencjonalnych. Spalanie paliw kopalnych wiąże się przede wszystkim ze znaczną emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, tlenku siarki i pyłów do atmosfery, zanieczyszczając w znaczny sposób powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego.
 • Wydobycie paliw kopalnych, np. węgla kamiennego. Użycie maszyn i urządzeń wykorzystywanych od wydobycia paliw kopalnych wiąże się z emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, zanieczyszczając powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego. Ponadto, wydobycie paliw kopalnych w znacznym stopniu ingeruje w ład przestrzenny i krajobraz naturalny oraz obniża jego bioróżnorodność i walory naturalne, prowadząc w efekcie do jego degradacji.
 • Transport paliw kopalnych. Użycie środków transportu wykorzystywanych do przewożenia paliw kopalnych wiąże się z emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, zanieczyszczając powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego.

Nasz projekt wygrał pierwszą w Polsce aukcję OZE

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt farmy fotowoltaicznej wygrał pierwszą w Polsce aukcję Odnawialnych Źródeł Energii, na której zakontraktował sobie ceny sprzedaży energii elektrycznej na 15 lat.

Kampinos Nieruchomości (Grupa Kampinos sp. z o.o.), wywodząc się z pro ekologicznej gminy Izabelin, postanowiła zainwestować w nasze środowisko. Realizuje projekt farmy fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Czysta energia z naszej farmy pozwoli zasilić nasze biuro oraz ponad pięćdziesiąt gospodarstw domowych.

Nowy stabilny system wsparcia pozwoli na prowadzenie bezpiecznego biznesu bez względu na sytuację gospodarczą i wahania na rynkach kapitałowych.

Parametry farmy

W ramach inwestycji planowana jest budowa farmy produkującej energię elektryczną w oparciu o energię solarną o mocy zainstalowanej na poziomie 499 kW. Produkcja energii z instalacji szacowana jest na poziomie 490MWhe rocznie.

Wpływ na środowisko,  zrównoważony rozwój

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych, racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Pozytywny wpływ na zasadę zrównoważonego rozwoju nastąpi również w aspekcie solidarności międzypokoleniowej i edukacji konsumenckiej.

Realizacja przedsięwzięcia w postaci wykonania elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na produkcję energii elektrycznej, która w porównaniu z wytwarzaniem energii w elektrowni konwencjonalnej (np. węglowej), będzie wiązała się z uniknięciem emisji następujących substancji szkodliwych (wartości podane dla pierwszych trzech lat działalności instalacji):

 • Dwutlenek węgla (CO2): na poziomie co najmniej 1 200 ton,
 • Tlenek węgla (CO): na poziomie co najmniej 1,8 tony,
 • Tlenek azotu (NOx): na poziomie co najmniej 3 ton,
 • Tlenek siarki (SO2): na poziomie co najmniej 3 ton,
 • Pyły: na poziomie co najmniej 0,1 tony.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zasadę przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego w zakresie ochrony wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności oraz innych walorów krajobrazu naturalnego. Realizacja przedsięwzięcia w postaci wykonania elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na produkcję energii elektrycznej, która w porównaniu z wytwarzaniem energii w elektrowni konwencjonalnej (np. węglowej) będzie wiązała się ze znacznym uniknięciem emisji substancji szkodliwych, przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz ograniczeniem negatywnego wpływu na ład przestrzenny w związku z ograniczeniem skali następujących działalności:

 • Spalanie paliw kopalnych, będące sposobem wytwarzania energii w elektrowniach konwencjonalnych. Spalanie paliw kopalnych wiąże się przede wszystkim ze znaczną emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, tlenku siarki i pyłów do atmosfery, zanieczyszczając w znaczny sposób powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego.
 • Wydobycie paliw kopalnych, np. węgla kamiennego. Użycie maszyn i urządzeń wykorzystywanych od wydobycia paliw kopalnych wiąże się z emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, zanieczyszczając powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego. Ponadto, wydobycie paliw kopalnych w znacznym stopniu ingeruje w ład przestrzenny i krajobraz naturalny oraz obniża jego bioróżnorodność i walory naturalne, prowadząc w efekcie do jego degradacji.
 • Transport paliw kopalnych. Użycie środków transportu wykorzystywanych do przewożenia paliw kopalnych wiąże się z emisją substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych, zanieczyszczając powietrze i pogłębiając zmiany klimatyczne wynikające z efektu cieplarnianego.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest Kampinos Nieruchomości z siedzibą przy Sierakowska 6, 05-080 Izabelin C (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@kampinos.com.pl… czytaj więcej